Puppytraining

Yes! Eindelijk jouw pupje in huis! Tijd om hem de beste start te geven!

Wanneer we een pupje in huis nemen komt er altijd veel euforie en liefde naar voor. Maar hou er ook rekening mee dat dit veel werk inhoudt. Dat niets vanzelf gaat, dat jij jouw leven volledig moet aanpassen aan jouw pupje en dat frustraties niet abnormaal zijn.

Socialisatie is het grote woord als je over pups spreekt. Maar wat is het juist? En weet jij hoe je dit op een correcte manier bij jouw pup toepast? Zie jij het verschil tussen socialisatie en jouw pup onderdompelen in prikkels? Weet jij wat het inhoudt als de socialisatie niet verloopt op het tempo van jouw pup? En daar is waar ik ook voor sta. Het tempo van jouw pup.

Puppytraining is zoveel meer dan alleen maar commando’s. Het is jouw pupje klaarmaken voor een leven in onze maatschappij. Maar vooral, het is ervoor zorgen dat jullie een heel hechte band gaan vormen. Dat er vertrouwen ontstaat.

En deze band ontwikkelen begint al voor dat jouw pupje thuis komt. Een goede voorbereiding legt de basis!

Hier wil ik jou bij helpen!

Schrijf je in:

  Hoe kan ik jou helpen?

  Doormiddel van ervaring en mijn wetenschappelijke achtergrond ga ik op een individuele, diervriendelijke en persoonlijke manier te werk. Ik luister naar jullie noden (zowel naar die van jou als die van jouw pup). En ik zorg ervoor dat jullie elkaar leren  begrijpen, wat op zijn beurt zorgt voor een hechte band.

   

  Puppytraining
  Puppybegeleiding

  Waar kunnen we het over hebben?

  • Voorbereiding op de komst van jouw pup (sterk aan te raden!)
  • Socialisatie (wat is hier belangrijk aan? Waar moet je op letten?)
  • Zindelijkheid
  • Bijtgedrag
  • Ontspannen wandelen aan de lijn
  • Jouw eigen invullingen

  Voor wie is dit?

  • Voor iedereen die zijn pup een goede start wilt geven
  • Voor iedereen die op een diervriendelijke en respectvolle manier een band wilt opbouwen met zijn pup
  • Voor iedereen die het op het tempo van zijn pup wilt doen zodat hij ten volle kan ontwikkelen
  • Voor iedereen die er genoeg van heeft om het zelf uit te proberen en niet vooruit geraakt
  • Voor iedereen die begeleiding wilt die diervriendelijk en wetenschappelijk onderbouwd is
  Puppytraining

  Prijzen

  • Basic – €350
   • Online cursus “Lichaamstaal van de hond”
   • 4 sessies thuis
   • Contact tussendoor
   • Exclusief km-vergoeding (€0,50/km)

   

  • Premium – €620
   • Online cursus “Lichaamstaal van de hond”
   • 8 sessies thuis
   • Contact tussendoor
   • Exclusief km-vergoeding (€0,50/km)

   

  • Zelf te kiezen – €80
   • 1 sessie thuis
   • Exclusief km-vergoeding (€0,50/km)

  NIEUW! PuppyVragenUurtje

  Heb jij een pup en zit je boordevol vragen over zijn opvoeding? Dan is het PuppyVragenuurtje precies wat je nodig hebt! Elke maand komen we samen in een kleine, gezellige groep van puppyeigenaren om al jouw vragen te beantwoorden.

  Waarom deelnemen aan PuppyPraat?

  • Besparing op gedragsconsulten: Krijg professionele adviezen zonder de kosten van een privé consult.
  • Leer van anderen: Ontmoet andere puppyeigenaren en deel ervaringen.
  • Persoonlijke aandacht: Met maximaal 5 personen in de groep krijgt iedereen de kans om zijn vragen te stellen.

  Voor wie is PuppyPraat?

  Deze bijeenkomsten zijn perfect voor iedereen die een pup wilt aanschaffen, of een pup heeft tot de leeftijd van 1 jaar en vragen heeft over opvoeding, socialisatie, zindelijkheid, puppybijten, en meer!

  Details van de bijeenkomst

  • Datum: Zondag 25 augustus
  • Tijd: 10:00 – 11:00
  • Prijs: €30

  Belangrijk om te weten

  Let op! Dit zijn geen trainingsessies. Om ervoor te zorgen dat we ons volledig kunnen concentreren op jouw vragen en zorgen, zijn deze sessies zonder pups. We willen jou zo goed mogelijk informeren en adviseren.
  Drankje wordt voorzien!

  Schrijf je vandaag nog in en geef jouw pup de beste start!

  Zelf aan de slag?

  Ga voor de online cursus Puppyplezier: de meest complete puppycursus!
  Meer info vind je via onderstaande knop.

  Puppytraining

  Schrijf je in voor puppytraining:

   Hieronder kan je de algemene voorwaarden terug vinden. Wanneer je de betaling uitvoert, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

   • Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de gedragstherapeut en de cliënt en prevaleren op de algemene voorwaarden van de cliënt.
   • De gedragstherapeut zal iedere overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, waarbij het welzijn van het dier  het uitgangspunt is. De gedragstherapeut heeft evenwel een inspanningenverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.
   • De gedragstherapeut zal de cliënt en hond naar beste vermogen begeleiden.
   • Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de gedragstherapeut ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.
   • Iedere vorm van klacht, hetzij op de gedragstherapie, hetzij op de factuur dient de gedragstherapeut te bereiken per aangetekend schrijven uiterlijk binnen de 8 dagen na respectievelijk afloop van de therapie of ontvangst van de factuur.
   • Op alle geschillen met de gedragstherapeut is de Belgische wetgeving van toepassing. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.

   Adviezen, therapie en training

   • Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van zijn hond advies vragen aan de gedragstherapeut.
   • Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de gedragstherapeut.
   • Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragstherapeut. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
   • De gedragstherapeut kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden. Zoals hoger reeds vermeld heeft de gedragstherapeut enkel een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.
   • De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie of enige vorm van therapie onmogelijk blijkt.
   • De trainingen, zowel in de hondengedragspraktijk van de gedragstherapeut als daarbuiten, geschieden op eigen risico van de cliënt. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondengedragspraktijk of daarbuiten.
   • De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de BA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de hond.
   • Gemaakte afspraken tussen de gedragstherapeut en cliënt kunnen tot minimaal 2 werkdagen van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
   • De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig(2 werkdagen op voorhand) zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.
   • De cliënt is verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak binnen de 3 maand na het laatste consult. Indien dit niet gedaan wordt, en er werd vooruit betaald, kan het geld niet meer teruggevorderd worden.
   • Indien door ziekte of overmacht van de gedragstherapeut een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt de gedragstherapeut er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
   • Honden dewelke een gedragstherapeutische behandeling of training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekte middels gangbare periodieke inentingen via een dierenarts.
   • Alle door de gedragstherapeut versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of privé-training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut verveelvoudig openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
   • Betaling worden gedaan voor het consult plaats vind.
   • Bij niet-betaling voor het consult start, zal het consult niet doorgaan. Omdat het consult niet tijdig afgezegd werd, zal het volledige bedrag aangerekend worden, inclusief verplaatsingskosten indien deze gemaakt worden.
   • Bij niet-betaling op de vervaldag, uiterst 30 dagen na opmaak van de factuur, wordt de ganse schuldvordering onmiddellijk opeisbaar. Bij achterstallige betaling van meer dan één maand, te rekenen vanaf de vervaldag, wordt, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het bedrag van de factuur met 50 euro verhoogd per maand dat er niet betaald wordt.
   • Eventuele klachten op de factuur dienen de gedragstherapeut te bereiken per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen vanaf ontvangst van de factuur.
   • De algemene voorwaarden kunnen steeds aangepast worden.