Baby-hond traject

Als je dit bekijkt mag ik jou waarschijnlijk feliciteren!

Je zal al volop aan het plannen zijn en de inkopen aan het doen van materiaal zodat jullie zo goed mogelijk voorbereid zijn op de komst van jullie baby!

Heel vaak zien we dat (toekomstige groot)ouders zich heel goed voorbereiden, maar wanneer we dan naar de hond gaan kijken, wij er van uit gaan dat dit altijd goed zal lopen. Hij moet het kindje maar accepteren.

Hoe eerlijk is het dat wij ons volledig voorbereiden maar onze hond niet? Hoe eerlijk is het dat wij onze verwachtingen zo hoog leggen bij onze honden, zonder enige voorbereiding?

Wist je dat ongeveer 20% van de bijtincidenten gebeurt bij kinderen tussen de 0 en de 6maand?

Tijd om hier iets aan te doen!

 

Door het volgen van dit uniek Baby-hond traject zorg jij ervoor dat jij jouw hond zo goed mogelijk zal voorbereiden op de komst van de baby!

 

Schrijf je in:

  Herken je dit?

  • Jouw hond is het kind in huis en krijgt altijd alle aandacht
  • Jouw hond heeft nog maar weinig contact gehad met kinderen
  • Voel jij jou ook wat onzeker over de eerste ontmoeting tussen jouw hond en jouw kindje?
  • Voel jij angst voor een ongepaste reactie van jouw hond naar jouw kindje en weet je niet hoe je hierop moet reageren?
  • Vraag jij jou af hoe je de aandacht nu zal moeten gaan verdelen?
  • Proberen jouw gedachten “het zal wel goed komen” jou te sussen?

   

  baby en hond

  Wat houdt dit traject in?

  • Vragenlijst om inzicht te krijgen in jullie leefsituatie
  • 1e consult om jullie beter te leren kennen alsook de verwachtingen + 1e training
  • 5 lessen die ervoor zullen zorgen dat jij jouw hond het best kan voorbereiden op de komst van jullie kindje. De laatste les kan tot 3 maand na de bevalling ingepland worden.
  • Geen standaard boekje, maar gepersonaliseerde lessen!
  • BONUS! Je krijgt de online cursus “Hoe communiceert mijn hond” er gratis bij! Zo leer jij jouw hond nog beter kennen!

  Voor wie is dit traject?

  • Voor elke ouder die een goede, veilige band wilt tussen hun hond en kind
  • Voor zij die zich goed willen voorbereiden en niet op gevoel willen afgaan
  • Voor zij die de bomen door het bos niet meer zien, vanwege alle informatie dat ze horen
  • Voor zij die willen genieten met hun hond en kindje in plaats van stressen
  • Voor zij die tijd en energie willen steken om ervoor te zorgen dat de band zo goed mogelijk opgebouwd wordt tussen hond en kind
  Baby en hond

  Wat is de investering voor dit traject?

  De investering van dit traject is €500 excl km vergoeding (€0.50/km). Hiermee zorg jij ervoor dat jouw hond zo goed mogelijk voorbereid is. Dit zorgt op zijn beurt ervoor dat de kans op gedragsproblemen of zelf bijtincidenten zoveel mogelijk wordt voorkomen.
  Deze investering zorgt ervoor dat jij stressloos kan genieten van jullie pasgeboren kindje EN jullie hond.

  Deze investering zal ervoor zorgen dat jij geen gedragsconsulten nodig zult hebben, waardoor jij jezelf veel tijd en geld bespaart.

  Dit traject kan ook deels online gevolgd worden waardoor je minder km-vergoedingen moet betalen

  Hieronder kan je de algemene voorwaarden terug vinden. Wanneer je de betaling uitvoert, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

  • Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de gedragstherapeut en de cliënt en prevaleren op de algemene voorwaarden van de cliënt.
  • De gedragstherapeut zal iedere overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, waarbij het welzijn van het dier  het uitgangspunt is. De gedragstherapeut heeft evenwel een inspanningenverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.
  • De gedragstherapeut zal de cliënt en hond naar beste vermogen begeleiden.
  • Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de gedragstherapeut ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.
  • Iedere vorm van klacht, hetzij op de gedragstherapie, hetzij op de factuur dient de gedragstherapeut te bereiken per aangetekend schrijven uiterlijk binnen de 8 dagen na respectievelijk afloop van de therapie of ontvangst van de factuur.
  • Op alle geschillen met de gedragstherapeut is de Belgische wetgeving van toepassing. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.

  Adviezen, therapie en training

  • Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van zijn hond advies vragen aan de gedragstherapeut.
  • Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de gedragstherapeut.
  • Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragstherapeut. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
  • De gedragstherapeut kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden. Zoals hoger reeds vermeld heeft de gedragstherapeut enkel een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.
  • De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie of enige vorm van therapie onmogelijk blijkt.
  • De trainingen, zowel in de hondengedragspraktijk van de gedragstherapeut als daarbuiten, geschieden op eigen risico van de cliënt. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondengedragspraktijk of daarbuiten.
  • De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de BA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de hond.
  • Gemaakte afspraken tussen de gedragstherapeut en cliënt kunnen tot minimaal 2 werkdagen van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
  • De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig(2 werkdagen op voorhand) zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.
  • De cliënt is verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak binnen de 3 maand na het laatste consult. Indien dit niet gedaan wordt, en er werd vooruit betaald, kan het geld niet meer teruggevorderd worden.
  • Indien door ziekte of overmacht van de gedragstherapeut een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt de gedragstherapeut er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
  • Honden dewelke een gedragstherapeutische behandeling of training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekte middels gangbare periodieke inentingen via een dierenarts.
  • Alle door de gedragstherapeut versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of privé-training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut verveelvoudig openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
  • Betaling worden gedaan voor het consult plaats vind.
  • Bij niet-betaling voor het consult start, zal het consult niet doorgaan. Omdat het consult niet tijdig afgezegd werd, zal het volledige bedrag aangerekend worden, inclusief verplaatsingskosten indien deze gemaakt worden.
  • Bij niet-betaling op de vervaldag, uiterst 30 dagen na opmaak van de factuur, wordt de ganse schuldvordering onmiddellijk opeisbaar. Bij achterstallige betaling van meer dan één maand, te rekenen vanaf de vervaldag, wordt, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het bedrag van de factuur met 50 euro verhoogd per maand dat er niet betaald wordt.
  • Eventuele klachten op de factuur dienen de gedragstherapeut te bereiken per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen vanaf ontvangst van de factuur.
  • De algemene voorwaarden kunnen steeds aangepast worden.